skip to Main Content

KİTAB HAQQINDA

Allahın müqəddəs adlarından birini daşıyan “XALİQ” kitabı, milliyyətindən, irqindən və dinindən asılı olmayaraq hər bir insanı özünü və ətrafı dərindən dərk etməyə yönəldir. O, tariximizin bəzi məqamlarında dini xurafatın yaratdığı şəkk-şübhələrin izlərini qəlbimizdən təmizləməyə və Allaha olan inamımızı rəşadət tələb edən sədaqətli sevgiyə qədər gücləndirməyə çalışır.

KİTAB SATILMIR VƏ
XEYİRXAH İNSANLARA PAY EDİLİR

Diqqətlə oxuyun. Təmkinlə, yetirdiklərindən nəticə çıxarıb və tətbiq edib faydalanın. Əminik ki, Allahın köməyi ilə Sizin fədakarlıq tələb edən pak dini-etiqadınızın bərkiməsində kitab öz xidmətini hər bir an təmənnasız və müasirliklə edəcəkdir inşaallah. Bilin ki:

      Etiqad gücüdür hər islahatın.
      Hər dövrün həll edən müqəddaratın…

Əminik ki, insaniyyətlik təlimləri daima haqq dinimizin, şəriətimizin, saf ədəb-ərkanımızın, mənəviyyatımızın və yüksək əxlaqi-mədəniyyətimizin əsası olub və olacaqdır inşaallah.

0
illik zəhməti
0
səhifə
0
ədəd tiraj

Allahın iradəsi ilə uzun illər ərzində dəfələrlə müzakirənizə verilən “Xaliq” kitabı həm öz inkişafını qədərində artırmış həm də dini-etiqadımızın bərkitməsində, insani xüsusiyyətlərimizin yüksəlməsində, qardaşlıq münasibətlərimizin qurulmasında söykənə biləcəyimiz dayağa, möhkəm dura biləcəyimiz təmələ dönmüşdür!
Bu sahədə sizin də həqiqətən mənəvi və maddi səmimi köməyinizin dəyəri ölçülməzdir.
Əzizlərimiz, kitabın onlayn nəşrini təqdim edirik.
Bir olan Allahın adı ilə çəkdiyiniz zəhmətləri bizə halal edin.
Allahdan Sizə əmin amanlıq, sağlamlıq və bərəkət diləyirik. Allah əmanətində olağın inşaallah

Back To Top